Новини


Готови Ферми за ЧКЧ (червен калифорнийски червей) - биомаса, конструкция и технология!
Възможности за изкупуване на готовата продукция:

office@bgecoproject.eu http://bgecoproject.eu

------------------------------
ФРАНЧАЙЗИНГ - много добра възвръщаемост - Площадки за оползотворяване на органични отпадъци и утайки от ПСОВ:

office@bgecoproject.eu
http://bgecoproject.eu

Повече...

Абонамент